Cửa gỗ nhựa composite Nhựa Việt Pháp thế hệ thứ 2 với những đường phay huỳnh sâu trên panel nguyên tấm. Cửa phay huỳnh sâu trên panel nguyên tấm đầu tiên tại Việt Nam.